GDPR a Souhlas klienta s poskytnutou léčbou

NÁSLEDUJÍCÍ TEXT SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. JEDNÁ SE O NUTNOU SOUČÁST ADMINISTRATIVY NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ A LEGISLATIVY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR). NA PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ BUDETE POŽÁDÁNI O PODEPSÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU.

Text si můžete zde vytisknout a podepsané přinést na první terapii. Děkuji za váš čas, který tomuto věnujete. MoniKa