Vzdělání a kurzy

2003

 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže

2007

 • absolvování studia Bakalář v oboru fyzioterapie na LF MU v Brně
 • Workshop Flexi-bar basic
 • Klinický seminář vedený Clarou-Marií Helenou Hermachovou

2008

 • 1. část kurzu PNF vedený Mgr. Petrou Bastlovou

2014

 • Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví  vedený paní Volejníkovou

2015

 • Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové vedený paní Volejníkovou

2016

 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové vedený paní Volejníkovou
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému(manuální terapie)
 • Moderní pružný tejp v práci fyzioterapeuta vedený Mgr. Terezou Dvořákovou Ph.D
 • Využití bosu a foam rollerů ve fyzioterapii vedený  Mgr. Janou Papírníkovou Sialini

2017

 • Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové vedený paní Volejníkovou
 • Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové vedený paní Volejníkovou
 • Seminář o rehabilitaci lidského chodidla vedený Mgr. Evou Roupcovou
 • Seminář Pánevní dno metodou 3×3 vedený Šárkou Simonidesovou
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence- lektor PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • Seminář Hormonální jógová terapie vedený Šárkou Simonidesovou

2018

 • Seminář Cvičení v těhotenství vedený Jitkou Miškářovou
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie vedený Mgr. Lucií Kinclovou, Ph.D.
 • Diagnostika a terapie závratí sem. vedený PhDr. Ondřejem Čakrtem Ph.D.
 • Pánevní dno workshop pořádaný GrooFy – Mgr. Olga Gruberová a Mgr. Jana Kracíková
 • Rebozo – jemný nástroj v péči o ženu – seminář vedený Annou Kohutovou

2019

 • Jemná poporodní péče o matku – seminář vedený Annou Kohutovou
 • Diastáza workshop pořádaný Groofy – Mgr. Olga Gruberová a Mgr. Jana Kracíková
 • Aktivně v těhotenství pořádaný Groofy – Mgr. Olga Gruberová a Mgr. Zuzana Jiráková
 • Viscerální manipulace 1 – vedený Bc. Alenou Zapletalovou
 • Viscerální manipulace 2 – vedený Bc. Alenou Zapletalovou

2020

 • Bylinky a potravinové doplňky – Cenap
 • Naprohelp – Cenap
 • Celostní přístup ve fyzioterapii pánevního dna – CKP Sámova

2021

 • Fyzioterapie online. Proč a jak ? – CKP Dobřichovice
 • Kurz o nohách – CKP Dobřichovice
 • Základy STM – Cenap
 • Klenby těla – CKP Roseta
 • Jak pečovat o císařovnu – Dagmar Ludvíčková
 • Nové trendy v ošetření jizev z pohledu fyzioterapeuta vedený PhDr.Michaelou Prokešovou PhD

2022

 • Ženská bylinná napářka – Mgr. Monika Valová

Aktivní podílení se na kurzech

 • Cvičení v těhotenství 2019 – společně s PA Annou Kohutovou
 • Kompletní péče o jizvu 2019 – společně s Annou Kohutovou
 • Kompletní péče o jizvu 2020 – společně s PA Annou Kohutovou
 • Pánevní dno – přednáška pro Family a Senior Point v Brně 2022
 • Jizvy po porodu – přednáška v rámci týdne Respekt k porodu v Boskovicích 2022