Vyšetření a konzervativní terapie stresové, smíšené a posturální inkontinence

Terapie stresové inkontinence není jen o posilování, protože svaly pánevního dna mají velký sklon k přetížení, které pak může inkontinenci zhoršovat.

Terapie tedy zahrnuje v prvé řadě vyšetření svalů pánevního dna. V případě, že svaly jsou ve spazmu, tak vás naučím cviky na relaxaci a následně také cviky na posílení.

Vyšetření probíhá podobně jako u gynekologa, tj. vaginálně. Je ale jen na vás jestli toto budete chtít absolvovat, klidně se můžeme domluvit, že si vás nejprve vyšetřím zevně a poradím co a jak cvičit. Pokud by ale toto nepřineslo své ovoce, tak vaginální vyšetření doporučuji, protože jen tak budeme vědět přesně , jak na tom vaše pánevní dno je. 

Vyšetření probíhá nejprve vleže na zádech, potom vsedě a nakonec i vestoji. 

Naučíte se posilovat svaly pánevního dna v jeho 3 vrstvách a také tyto svaly různými způsoby relaxovat. Péče o svaly pánevního dna je pak hlavně o znovunavnímání celé oblasti než čistě jen posilování. Často je totiž naše pánevní dno jaksi odpojené a pak klasické cvičení nepřináší kýžený efekt. 

Není to hned a někdy je potřeba použít i vhodné pomůcky, které vám samozřejmě ukážu a zkusíte, jestli by zrovna toto pro vás bylo vhodné. V případě nulové či minimální svalové síly pánevního dna mám k dispozici i přístroj Pericalm, který si můžete půjčit i domů, Educator či  závažíčka Kegel8 – v případě větší než je minimální síla pánevního dna.

 

 

Kontrola je vhodná po 4-6 týdnech od vstupního vyšetření, během této doby je potřeba krůček po krůčku pracovat na svém pánevním dnu doma. Terapii můžete doplnit nahřátím, vaginální napářkou nebo i viscerální manipulací. 

Pokud vnímáte nějaký diskomfort ve svém pánevním dnu, zvažte, jestli zrovna teď není ten čas to začít řešit.