Vyšetření a konzervativní terapie stresové, smíšené a posturální inkontinence

Terapie stresové inkontinence není jen o posilování, protože svaly pánevního dna mají velký sklon k přetížení, které pak může inkontinenci zhoršovat.

Terapie tedy zahrnuje v prvé řadě vyšetření svalů pánevního dna. V případě, že svaly jsou ve spazmu, tak vás naučím cviky na relaxaci a následně také cviky na posílení.

Vyšetření probíhá podobně jako u gynekologa, tj. vaginálně. 

Naučíte se posilovat svaly pánevního dna v jeho 3 vrstvách a také tyto svaly různými způsoby relaxovat. Čeká vás na míru zhotovená terapie buď s použitím přístroje Pericalm – v případě nulové či minimální svalové síly pánevního dna, Educator či  závažíčky Kegel8 – v případě větší než je minimální síla pánevního dna.

 

Během terapie a kontrolních měření bude naším cílem kondiční trénink s optimální funkcí svalů pánevního dna minimálně při běžných denních činnostech.

Kontrola je vhodná po 4-6 týdnech od vstupního vyšetření, kdy žena denně mezi kontrolami cvičí dle tréninkového plánu.