Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva

Kdo je správce?

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Bc. Monika Kadlecová, Běhounská 106/3, 60200 Brno, IČ 06377190, www.fyziomonika.cz

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji nezbytně nutné údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

V přihlašovacím formuláři udělujete vyplněním údajů a stisknutím odesílacího tlačítka souhlas se zasíláním mých článků, rad a tipů na téma fyzioterapie.

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail a díky tomu sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to například proto, abych vám neposílala některý e-mail opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, článků a tipů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, jedním kliknutím. Odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat na e-mail a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, případně název firmy, IČ, DIČ.

Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách svých webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách http://fyziomonika.cz. Tedy, například, jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli, kdy odešli, jaký používáte prohlížeč nebo operační systém.

Tyto údaje nejdou přiřadit určité konkrétní osobě. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chci poskytovat co nejlepší službu. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Osobní data jsou chráněna v dostatečné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od získání vašich osobních údajů až po jejich vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od přijetí informace o změně.

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Pokud je u webového formuláře zaškrtávací políčko, projevíte souhlas použitím příslušného zaškrtávacího políčka podle toho, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.