Druhá návštěva při terapii metodou L. Mojžíšové

Jak se dozvíte při vaší první návštěvě, tentokrát vás s největší pravděpodobností bude čekat mj. ošetření pánevního dna.

Buď před samotným ošetřením pánevního dna nebo těsně po něm si terapeutka zkontroluje jestli u vás není blokáda žeber či sakroiliakálního skloubení nebo beder, kterou mohla při první návštěvě při vyšetření najít.

Před vyšetřením pánevního dna není nutné být vyprázdněná, ani si nemusíte dávat klystýr.  Samotné vyšetření se provádí přes konečník, ale nemělo by být bolestivé, jen je trochu nepříjemné, ale zato trvá jen chvíli. Pokud terapeutka zjistí, že je kostrč nepohyblivá, nebo svaly pánevního dna jsou stažené, tak rovnou provede i ošetření.  Ošetření pánevního dna je nutná součást terapie dle Ludmily Mojžíšové. Je to ošetření, které je nutné k tomu, aby se svaly uvolnily a vám se ulevilo od obtíží, které přímo se staženými svaly  mohou souviset.

Poté ošetří případné blokády SI kloubu, beder či žeber.  Dále zkontroluje cviky, které jste se naučila již při první návštěvě nebo vás je teprve dnes bude učit nebo vás naučí další cviky dle Ludmily Mojžíšové.

Každodenní cvičení se totiž při této terapii stane povinností, která se ze začátku bude zdát poněkud náročná, ale po několika dnech či spíše týdnech zjistíte, že už bez cvičení nemůžete být a stane se vám rutinou stejně jako čištění zubů.

Další návštěvy již budou ve velmi podobném duchu jako tato a bude záležet na vašich obtížích či důvodech pro terapii podle paní Mojžíšové kolik návštěv bude potřeba absolvovat, aby terapie byla účinná.

 

První návštěva

První návštěva je vždycky tak trochu stres.

Možná už jste něco málo o metodě paní Mojžíšové slyšely, možná Vám gynekolog metodu doporučil ať to zkusíte, že tím nic nezkazíte.  Možná jste přišly na rehabilitaci s bolestí žeber nebo problémy s dýcháním a metodu Vám doporučil fyzioterapeut. A vy si říkáte: „Co mě vlastně čeká? Proč to tak všichni zdůrazňují, že je to metoda paní Mojžíšové? “

Na první návštěvě se ale nic zvláštního dít nebude, pokud už se tedy s terapeutkou (píši terapeutka, protože většinou se opravdu u této metody setkáte s ženou fyzioterapeutkou právě kvůli určité specifikaci metody) předem nedomluvíte jinak.

Na první návštěvě je totiž potřeba, aby Vás terapeutka vyšetřila podle postupu, jakým vyšetřovala i paní Mojžíšová. Získá tak obrázek o tom, co je potřeba dál ošetřovat a jak vést terapii. Možná Vám pak zmobilizuje žebra, pokud budou blokovaná, ale spíš Vás jen naučí první sérii cviků, které budete muset sama dvakrát denně cvičit a dá Vám domů papír, kde jsou pro osvěžení paměti cviky nakreslené.

Pokud je důvodem terapie podpora Vaší plodnosti, tak také dostanete typy na čaje, které budete denně pít.

Tím tato první návštěva končí a vy odcházíte uvolněná  a spokojená domů :).

A co Vás bude čekat na dalších návštěvách? O tom zase příště :).

Co je metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda podle Ludmily Mojžíšové je ucelený systém léčby založený na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna. Ovlivněním bederní páteře a SI kloubu a uvolněním svalů pánevního dna prostřednictvím vegetativního nervového systému působíme na ženské pohlavní orgány.

Tolik učebnicová definice, která vám ale možná nic moc neřekne.

Já bych řekla, že to je metoda, která nese jméno své úžasné tvůrkyně, které ač jsem ji osobně neměla možnost poznat, si nesmírně vážím. V době, kdy nebyl ani facebook ani internet se  k ní sjížděly ženy z celé republiky pro její zlaté ruce, prostě pro to, že se o ní dozvěděly od nějaké jiné známé či neznámé ženy, které pomohla otěhotnět. Tím je tato metoda nyní asi nejvíc známá. Bohužel v dnešní době již nebývá metodou první volby, ale spíš, když už žena neví co zkusit, aby otěhotněla, tak zkusí ještě „to cvičení“.  Cvičení není samozřejmě řešením pro každý pár, ale pokud lékaři žádný objektivní důvod nenajdou a jedná se pravděpodobně o tzv. funkční ženskou sterilitu, kdy je často svalová dysbalance v oblasti pánevního dna, tak by žena tuto terapii rozhodně měla využít a naučit se autoterapii na doma. Předností metody je také to, že se může kombinovat s dalšími vyšetřeními a ošetřeními na gynekologii, takže v zahájení cvičení nebrání téměř nic.

Tato metoda vykazuje výborné výsledky nejen v léčbě funkční ženské sterility, ale také při bolestivé menstruaci, bolestivé kostrči, bolestech zad, bolestech při styku či retencích a inkontinencích moče nebo při obstipaci. Zkrátka všude tam, kde může být z nějakého důvodu v napětí svalstvo pánevního dna.  A tak je výhodné ošetřit pánevní dno i těsně před porodem, kdy harmonizací napětí můžeme zkrátit první dobu porodní.

A o tom, jak samotná terapie probíhá, na co se máte připravit, vám napíšu zase příště.

Zdroj: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové, Grada 1996

Vlastní poznatky