Individuální cvičení v těhotenství

  Po vstupním vyšetření nabízím individuálně vedenou terapii s posílením oslabených svalů a protažení svalů zkrácených, dále využití měkkých a mobilizačních technik v případě potřeby před cvičením. Cvičení s využitím gymballu, overballu , therabandu včetně cviků na posílení a uvolnění svalů pánevního dna. V případě blokády SI skloubení mobilizace dle L. Mojžíšové a zaučení automobilizačních cviků na doma, eventuelně zatejpování problematické oblasti. 1. terapie z důvodu vyšetření 60 min, další dle domluvy, ale minimálně 30 minut.