Druhá návštěva při terapii metodou L. Mojžíšové

Publikováno: 29.10.2017

Jak se dozvíte při vaší první návštěvě, tentokrát vás s největší pravděpodobností bude čekat mj. ošetření pánevního dna.

Buď před samotným ošetřením pánevního dna nebo těsně po něm si terapeutka zkontroluje jestli u vás není blokáda žeber či sakroiliakálního skloubení nebo beder, kterou mohla při první návštěvě při vyšetření najít.

Před vyšetřením pánevního dna není nutné být vyprázdněná, ani si nemusíte dávat klystýr.  Samotné vyšetření se provádí přes konečník, ale nemělo by být bolestivé, jen je trochu nepříjemné, ale zato trvá jen chvíli. Pokud terapeutka zjistí, že je kostrč nepohyblivá, nebo svaly pánevního dna jsou stažené, tak rovnou provede i ošetření.  Ošetření pánevního dna je nutná součást terapie dle Ludmily Mojžíšové. Je to ošetření, které je nutné k tomu, aby se svaly uvolnily a vám se ulevilo od obtíží, které přímo se staženými svaly  mohou souviset.

Poté ošetří případné blokády SI kloubu, beder či žeber.  Dále zkontroluje cviky, které jste se naučila již při první návštěvě nebo vás je teprve dnes bude učit nebo vás naučí další cviky dle Ludmily Mojžíšové.

Každodenní cvičení se totiž při této terapii stane povinností, která se ze začátku bude zdát poněkud náročná, ale po několika dnech či spíše týdnech zjistíte, že už bez cvičení nemůžete být a stane se vám rutinou stejně jako čištění zubů.

Další návštěvy již budou ve velmi podobném duchu jako tato a bude záležet na vašich obtížích či důvodech pro terapii podle paní Mojžíšové kolik návštěv bude potřeba absolvovat, aby terapie byla účinná.