Informace pro lékaře

Děkuji vám a velmi si vážím vašeho času, který věnujete čtením důvodu, proč od vás žádám vyplněnou žádanku tzv. FT poukaz, i když jako nestátní zdravotnické zařízení nemám smlouvu s pojišťovnami a tudíž je moje péče plně hrazená klientkami/klienty.

Důvodem je zejména Vyhláška 55/2011 Sb o činnosti zdravotnických pracovníků, která stanoví, že moje fyzioterapeutická péče má být v souladu s diagnózou či vámi doporučeným postupem, aby bylo dosaženo požadovaného cíle.

Z tohoto důvodu vás poprosím o vyplnění políček FT poukazu:

  1. Diagnoza
  2. Stav vyžadující FT
  3. Cíl, kterého má být dosaženo
  4. Rizika na straně pacienta
  5. Datum, razítko a podpis

A protože vím, jak je důležitá mezioborová spolupráce, kdy cílem nás všech je v péči co nejlépe pomoci, tak i proto vás chci informovat o tom, co za potíže řeším a jaké metody k tomuto používám.

Zaměřuji se zejména na funkční ženskou sterilitu, kterou řeším metodou Ludmily Mojžíšové. Dále pracuji s těhotnými, kdy se individuální terapií snažím pomoct ženě při bolestech jak v bedrech, SI skloubení, řeším bolesti kostrče, tak připravuji ženu k porodu, kdy předporodní péčí se daří zkrátit první dobu porodní a předcházet i porodům CS. V poporodní péči se věnuji zejména řešením diastáz a oslabenému svalstvu pánevního dna, přičemž terapie stresové inkontinence a zároveň potížím mužů se svalstvem pánevního dna – zejména po operaci prostaty- je další z oblastí, které se věnuji. Po porodech CS a nejen po těch zase učím ženy/muže jak pečovat o jizvu, aby se předešlo srůstům. Další terapií, kterou u nás nabízíme je manuální lymfodrenáž a jelikož to není terapie z kosmetických, ale opravdu ze zdravotních důvodů, tak i na tuto potřebujeme vaše potvrzení – od gynekologa, onkologa, revmatologa či praktického lékaře.

Budu velmi ráda za spolupráci s vámi a pokud se budete chtít na cokoli k mé práci zeptat, tak mne neváhejte kontaktovat. Děkuji ještě jednou za váš čas.